5th FAI EUROPEAN JUNIOR CHAMP – ERDEN, MONTANA – 21/08/2015–30/08/2015

 

 

P

o

s

 

N

o

 

NAME.

 

A

g

e

 

Nation

 

J U N I O R  W O M E N S   S T Y L E

 

 

TOTALS

 

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Round 5

 

Score

Score

Score

Score

Score

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

193

Ollivier De Pury Leocadie

J

FRA

8.26

8.10

7.65

8.06

8.04

40.11

 

2

189

Trofimova Ksenia

J

RUS

8.57

10.44

8.79

8.93

8.77

45.50

 

3

188

Shastakovich Darja

J

BLR

10.68

10.78

9.56

9.09

8.77

48.88

 

4

187

Chornaya Maryia

J

BLR

10.70

10.64

11.06

10.73

9.16

52.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

190

Shkilenko Alena

J

RUS

10.30

10.08

10.42

16.00

11.23

58.03